Üdvözöljük a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde oldalán!

Elérhetőségeink:
Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde
8624, BALATONSZÁRSZÓ Radnóti u.10.
Telefon: 06-84-362-502
Intézményvezető: Magda Ilona

 

Dorothy Law Holte: Egy élet a kezedben
„Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
Megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek,
Megtanulnak bízni.
Ha a gyerekek dicsérve élnek,
Megtanulják az igazságosságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hittel élni.
Ha a gyerekek megerősítve élnek,
Megtanulják magukat szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban!”

 

A fenti sorokban rejlő gondolatok a mi pedagógiai hitvallásunk, melyet minden pedagógusunk magáénak érez.
Az óvoda és az ott szerzett élmények meghatározóak lehetnek egy ember életében. Ebben az időszakban alakulnak ki a gyermekek alapvető beállítódásai, ekkor vannak a legfogékonyabb, legbefogadóbb korban. Mindent tudni szeretnének, kíváncsiságuk, felfedezni vágyásuk révén ismereteik bővülnek. A megismerési vágy cselekvésre ösztönzi a gyermekeket, de a világ valóságos, pontos megismerése a kép, a cselekvés és a szó egységében lehet. Az óvodás gyermek ahhoz kötődik legjobban, ami neki kedves, ami neki tetszik, ami érzelmileg megfogja, amit szeret. Ezért is fontos megismertetni, megszerettetni vele szűkebb és tágabb környezetét és az ott lévő élő és élettelen világot és a társadalmi kultúránkat.


Módszertani kultúránk a biztos alapja, hogy hitvallásunk szerint közvetítsük gyermekeinknek a befogadásra váró ismereteket.
Elképzeléseink tengelyében főleg azoknak az értékeknek a közvetítése áll, melyeket a külső világ tevékeny megismerése során tapasztalhatnak meg a gyermekek. Mivel az ember – természet - környezet - egységében gondolkodunk, ezért programunkban kiemelt jelentőséget kap a gyermekek egészséges életmódra nevelése is.
Ugyanakkor nevelőmunkánk alapja továbbra is az, hogy olyan értékeket kell átadnunk, amelyek testi-lelki, szellemi erkölcsi, kulturális-művelődési, szociális értelemben is neveltjeink sokoldalú gyarapodását szolgálják, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést.

 

ÓVODÁNKRÓL

Óvodánk légköre meleg, családias jellegű, amit a hely adottságainak is köszönhetünk. Barátságosan berendezett termekben, két vegyes életkorú csoportban töltik napjaikat a gyerekek. A nevelési-oktatási feladatokat 4 felsőfokú végzettségű óvodapedagógus, a gondozási feladatokat pedig 2 szakképzett dajka látja el. ImageA részben osztott Pillangó és Katica csoportban 25-25 fő létszámmal várjuk az óvodásokat.
Tudatosan törekszünk a gyermeki személyiség sokrétű kibontakoztatására a játék, a mozgás és a játékos tanulás módszereivel.

Nevelésünk keretét, tevékenységrendszerünk ritmusát a természet körforgása határozza meg. Az évszakok, ünnepek egymásutánisága, az ezekhez kapcsolódó élmények és népi hagyományok ápolása teszi mindennapjainkat különlegessé. Saját pedagógiai programunk alapján önálló pedagógiai elképzeléseink szerint dolgozunk.Programunk középpontjában a gyermek és az őt körülvevő természeti-társadalmi környezet áll.

 

Image

 

Célunk: a természeti és társadalmi környezet megismerése, megszerettetése, az egészséges életvitel megalapozása ahhoz, hogy felnőttként képesek legyenek harmóniában élni az őket körülvevő világgal.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a gyermekek számára a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésük érdekében, ezzel megalapozva az iskolai tanuláshoz szükséges feltételeket. Az óvodai nevelőmunkánkat fejlesztő pedagógus, logopédus és gyógypedagógus segíti heti egy alkalommal. Óvodásaink érzelmi életét községünk elhivatott egyházfői felekezet nélküli hittan foglalkozásokkal gazdagítják. A gyerekek egészséges táplálkozásához a tízórait- ebédet -uzsonnát saját főzőkonyhánk biztosítja.


Valljuk, hogy a gyerekek harmonikus fejlődésének egyik alapja a családokkal való szoros kapcsolattartás. Óvodai ünnepeink hangulatosak, bensőségesek. Számos rendezvényünk van, ahol a szülők is részt vehetnek, pl.: Szüreti mulatság, Karácsonyi kézműves délután és vásár, Anyák napja, Gyermeknap, Évzáró ünnepség… . Kéthavi rendszerességgel előadók tartanak zenés, játékos, bábos előadásokat. Ezen kívül kirándulásokkal, a Csukás Színház látogatásával, és más szervezetekkel való programokkal tesszük változatossá óvodai életünket. Megújuló szakmai tudásunkkal és pozitív életszemléletünkkel igyekszünk partnerek lenni a "sikeres" gyermeknevelésben. Ezért is a lehető legtöbb együttműködési formát kihasználva éljük óvodai életünket. 

 

2021 januárjától bevezetésre került Magyar Gábor által kifejlesztett Mozgáskotta Módszer alkalmazása óvodánkban. Ebben a programban a mozgásokon túl a személyiség komplex fejlesztése egyaránt hangsúlyt kap. A mozgásfejlődést, a figyelem és emlékezet fejlesztését, az ideg-izom kapcsolatok kialakítását a folyamatosan jelen lévő, esztétikus mozgáskotta eszközök segítik. A kedvező mozgásos attitűd kialakulása mellett a kompetencia élményt is megtapasztalják a gyerekek.

 

Image

 

A megtisztelő bizalmat köszönve szeretelttel várunk minden kedves családot és kisgyermeket!

Móni néni- Nusi néni - Emőke néni          +         Vali néni- Ági néni - Nelli néni

Magda Ilona (Ica néni)
mesterpedagógus - intézményvezető

Image
Image
Image
Pillangó csoport
Kovács Ágnes - óvó néni / Takácsné Átol Valéria - óvó néni / Takács Kornélia - dadus néni
Pillangó csoport
Mókus csoport
Finta Mónika - óvó néni / Hengerics Annamária - óvó néni / Apáti Emőke - dadus néni
Mókus csoport
Napocska csoport
Rajcziné Orbán Viktória - kisgyermeknevelő / Böröcz Franciska - dadus néni
Napocska csoportMini bölcsöde
Szívecske csoport
Kovácsikné Tóth Renáta- kisgyermeknevelő, Fülöp Katalin - dadus néni
Szívecske csoportMini bölcsőde